Εκπαίδευση στο Παλέρμο/Ιταλία

Η βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο (Ιταλία) από τις 2 έως τις 6 Μαΐου 2022, με οικοδεσπότη τον εταίρο μας CESIE, και αφορούσε διάφορα θέματα σχετικά με την πρόσληψη και την υποστήριξη ατόμων με ΔΦΑ που αναζητούν εργασία. Στόχος ήταν να εισαγάγουν τους συμμετέχοντες στο περιεχόμενο, τις δραστηριότητες και τη μορφή του εκπαιδευτικού πακέτου Opportunities4Autism και έτσι να τους καταστήσουν ικανούς να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά εργοδότες και διευθυντές κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δοκιμαστικής φάσης.
 
Κάθε συνεδρία της εκπαιδευτικής εκδήλωσης καθοδηγούνταν από εμπειρογνώμονες των εταίρων, οι οποίοι αντάλλαξαν γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές. Η μεταφορά γνώσεων επιτεύχθηκε κυρίως μέσω της εμπροσθοβαρούς διδασκαλίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν πρακτικές ασκήσεις και ομαδικές εργασίες προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επαγωγική προσέγγιση. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να μοιραστούν τις ιδέες και τις γνώσεις τους και να συζητήσουν για τον τρόπο παροχής της κατάρτισης στο μέλλον.