Σχετικά έργα

Εκπαιδευτές εργασίας για άτομα με νοητική αναπηρία και διαταραχή του φάσματος του αυτισμού

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η παροχή κατάρτισης σε δασκάλους, εκπαιδευτές και εκπαιδευτές μέσω ενός ειδικού παιδαγωγικού προγράμματος που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία και διαταραχή του φάσματος του αυτισμού στην ανοικτή αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Μετέφερε το πρόγραμμα Job trainer", το οποίο είχε ήδη εφαρμοστεί στην Ιταλία το 2012 από το Centro Servizi PMI, μετά από πρωτοβουλία της AUT, μιας τοπικής ένωσης οικογενειών ατόμων με αυτισμό." Μάθετε περισσότερα ->

WORK4PSY: Ένα καινοτόμο μοντέλο για υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε ΝΕΕΤ ψυχικής υγείας

Το WORK4PSY έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της εργασιακής και εκπαιδευτικής ένταξης των ΝΕΕΤ Ψυχικής Υγείας μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένης μεθοδολογίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και της εκπαίδευσης των τεσσάρων κύριων ομάδων-στόχων που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή: (α) οι ίδιοι οι ΝΕΕΤ Ψυχικής Υγείας, (β) επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, (γ) σύμβουλοι σταδιοδρομίας, (δ) άτυποι φροντιστές (όπως μέλη της οικογένειας). Μάθετε περισσότερα ->

Εκπαίδευση πανεπιστημιακών δασκάλων για την ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε δασκάλους και καθηγητές σε πανεπιστημιακό επίπεδο, για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις νοητικές αναπηρίες, τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με αυτές και τις διάφορες δυνατότητες προσαρμογής των γνωστικών τους αντικειμένων για την ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία. Μάθετε περισσότερα ->

Ένταξη των ατόμων με αυτισμό στην Ευρώπη. Βελτίωση της μετάβασης των μελετητών από το δημοτικό στο γυμνάσιο

Το έργο αυτό επικεντρώνεται στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε μαθητές με ΔΑΦ, στη βελτίωση των σχέσεων στο σχολείο μεταξύ των μαθητών με ΔΑΦ και των συνομηλίκων και συμμαθητών τους, στην κατάρτιση εκπαιδευτικών από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται με άτομα με ΔΑΦ, προκειμένου να τους παρέχονται στρατηγικές για τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων των ατόμων με ΔΑΦ και τη μείωση των συμπτωμάτων άγχους/στρες που σχετίζονται με τα ζητήματα των μαθητών. Μάθετε περισσότερα ->

Ενίσχυση της γονεϊκής συμμετοχής στην παρέμβαση στην πρώιμη παιδική ηλικία

Διδάσκοντας στις οικογένειες τις αποτελεσματικές μεθόδους παρέμβασης στην πρώιμη παιδική ηλικία, ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να διαχειρίζονται προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, να καταρτίζουν προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού τους, καθοδηγώντας και ενθαρρύνοντάς τους, ώστε να φτάσουν σε πιο επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους και υλικά και να βελτιώσουν βασικές ικανότητες. Μάθετε περισσότερα ->

ALERRT: Ο αυτισμός στη γραμμή! Εκπαιδεύοντας τους πρώτους ανταποκριτές για το πώς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτισμό

Για τα άτομα με αυτισμό, η εκμάθηση της αλληλεπίδρασης με τους πρώτους ανταποκριτές είναι ζωτικής σημασίας. Είναι, επίσης, εξίσου σημαντικό για τους πρώτους ανταποκριτές (αστυνομικούς, πυροσβέστες και εργαζόμενους σε ιατρικά επείγοντα περιστατικά/ασθενοφόρα) να κατανοούν τον αυτισμό και να είναι προετοιμασμένοι να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε καταστάσεις που αφορούν άτομα στο φάσμα. Μάθετε περισσότερα ->

Η νευροποικιλότητα στην εργασία: Στήριξη νέων ενηλίκων με ΔΦΑ στην είσοδο και την επιτυχία στον εργασιακό χώρο

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια διαταραχή που επηρεάζει κάθε άτομο σε διαφορετικό βαθμό. Πρόκειται για μια δια βίου σύνθετη αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από διαταραχές στην κοινωνική επικοινωνία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνική φαντασία (Wing & Gould, 1979). Αντιπροσωπεύοντας περίπου 7 εκατομμύρια άτομα, η ΔΦΑ χαρακτηρίζεται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη διαταραχή με ετήσιο ρυθμό αύξησης 10-17%, σύμφωνα με την Εταιρεία Αυτισμού. Μάθετε περισσότερα ->

"Positive Parenting" (P+): μια εκπαίδευση γονέων για τον αυτισμό για την αντιμετώπιση της προβληματικής συμπεριφοράς των παιδιών και τη διδασκαλία κοινωνικά σημαντικών δεξιοτήτων.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που συχνά αντιμετωπίζουν οι γονείς είναι η διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών τους. Ειδικά για τους γονείς παιδιών με αυτισμό (ΔΑΦ), οι προκλήσεις συμπεριφοράς μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερες λόγω των ελλείψεων δεξιοτήτων του παιδιού (π.χ. επικοινωνία). Για τους γονείς που θέλουν να είναι σε θέση να διαχειριστούν τη συμπεριφορά του παιδιού τους, να το βοηθήσουν να αποκτήσει τις αναπτυξιακές δεξιότητες που χρειάζεται για να ρυθμίζει τη δική του συμπεριφορά, καθώς και να του διδάξουν νέες δεξιότητες, οι τεχνικές συμπεριφοριστικής θεραπείας μπορούν να αποδειχθούν πολύ αποτελεσματικές". Μάθετε περισσότερα ->

"Η τάξη "Α": ένταξη και υποστήριξη μαθητών με αυτισμό στην κανονική τάξη

Η Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια διαταραχή που επηρεάζει κάθε άτομο σε διαφορετικό βαθμό. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια δια βίου σύνθετη αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από μια τριάδα ποιοτικών διαταραχών στην κοινωνική επικοινωνία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνική φαντασία (Wing & Gould, 1979). Εκτός από αυτές τις διαταραχές, τα άτομα με ΔΦΑ συχνά παλεύουν με αισθητηριακή υπερευαισθησία ή υποευαισθησία στα οπτικά, ακουστικά, απτικά, ιδιοδεκτικά, γευστικά και οσφρητικά ερεθίσματα (Hinder 2004)". Μάθετε περισσότερα ->

iDEAL: η εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα ως εργαλείο που βοηθά τα άτομα με αυτισμό να αντιμετωπίσουν την αλλαγή

Ο αυτισμός είναι μια δια βίου αναπτυξιακή αναπηρία. Πρόκειται για μια κατάσταση του φάσματος που αναφέρεται επίσης ως διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ). Η λέξη φάσμα" χρησιμοποιείται επειδή, ενώ όλα τα άτομα με ΔΦΑ μοιράζονται τρεις βασικούς τομείς δυσκολίας (κοινωνική επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση, ευελιξία της σκέψης), η πάθηση επηρεάζει τα άτομα με πολύ διαφορετικούς τρόπους (Bellani et al., 2011). Ορισμένοι είναι σε θέση να ζήσουν μια σχετικά ανεξάρτητη ζωή, ενώ άλλοι θα χρειαστούν μια ολόκληρη ζωή εξειδικευμένη υποστήριξη". Μάθετε περισσότερα ->

"ASDigital: χρήση της οπτικής σκέψης ως μεθόδου για τη διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων σε μαθητές με ΔΦΑ".

Η πανδημία COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία σε όλο τον κόσμο, αφήνοντας πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια παιδιά σε 186 χώρες εκτός σχολικής αίθουσας. Ως αποτέλεσμα, η εκπαίδευση έχει γνωρίσει μια δραματική αλλαγή, με την άνοδο της ηλεκτρονικής μάθησης και της διδασκαλίας που λαμβάνει χώρα εξ αποστάσεως και σε ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αλλάξει δραματικά τα υλικά μάθησης και εργασίας τους σε ψηφιοποιημένες επιλογές. Πολλοί εκπαιδευτικοί που δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν τέτοια εμπειρία, και οι οποίοι δεν έλαβαν επαρκή κατάρτιση για το πώς να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κρίση κατά τις διαδικασίες προ- και ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης, βρέθηκαν απροετοίμαστοι για αυτή τη διαδικασία". Μάθετε περισσότερα ->

Νέοι ορίζοντες για τον BLUE κόσμο

Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον επαγγελματικό και κοινωνικό αποκλεισμό των ενήλικων ατόμων με αυτισμό, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναπτύξαμε μια ομάδα επαγγελματιών στο έργο μας που θα συμβάλει στη δημιουργία μιας εναλλακτικής εκπαιδευτικής λύσης που θα σέβεται τον μαθησιακό τους ρυθμό και θα συμβάλει στη βελτίωση των πιθανοτήτων τους για απασχολησιμότητα. Έτσι, θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να ενταχθούν στην κοινωνική ζωή αλλά και για νέες ευκαιρίες να αναπτύξουν την προσωπική τους αυτονομία και ακόμη και να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Με τη βοήθεια ειδικών, ο ρόλος μας στο έργο είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και τα προσόντα των ενηλίκων με αυτισμό με την εξειδίκευσή τους σε επαγγελματικούς τομείς που ταιριάζουν με το εργασιακό προφίλ. Μάθετε περισσότερα ->

Γίνε φίλος μου, είμαι ακριβώς σαν εσένα

Η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ) αναφέρεται σε μια σειρά από καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από κάποιο βαθμό διαταραχής της κοινωνικής συμπεριφοράς, της επικοινωνίας και της γλώσσας, καθώς και από ένα στενό φάσμα ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων που είναι τόσο μοναδικές για το άτομο όσο και επαναλαμβανόμενες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εκτιμάται ότι παγκοσμίως ένα στα 160 παιδιά έχει ΔΦΑ. Η εκτίμηση αυτή αντιπροσωπεύει ένα μέσο ποσοστό και ο αναφερόμενος επιπολασμός ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των μελετών. Μάθετε περισσότερα ->