Międzynarodowe szkolenie w Palermo

Krótkoterminowe wydarzenie szkoleniowe dla trenerów VET odbyło się w Palermo (Włochy) w dniach od 2 do 6 maja 2022 roku, którego gospodarzem był nasz partner CESIE, i dotyczyło kilku tematów dotyczących rekrutacji i wsparcia osób z ASD w poszukiwaniu pracy. Celem było zapoznanie uczestników z treścią szkolenia, działaniami i formatem pakietu szkoleniowego Opportunities4Autism, a tym samym umożliwienie im skutecznego szkolenia pracodawców i menedżerów w fazie testów pilotażowych. Każda sesja wydarzenia szkoleniowego była prowadzona przez ekspertów, którzy dzielili się wiedzą i najlepszymi praktykami. Przekazywanie wiedzy odbywało się głównie poprzez nauczanie frontalne, a ćwiczenia praktyczne i prace grupowe były prowadzone w celu zachęcenia do podejścia indukcyjnego. Uczestnicy mogli dzielić się swoimi pomysłami i wiedzą oraz dyskutować o tym, jak przeprowadzić szkolenie w przyszłości.