Opportunities4Autism

Spektrum możliwości: szkolenie trenerów VET w zakresie rekrutacji i wspierania osób z autyzmem w miejscu pracy

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA202-081445

Opis projektu

W całej Europie istnieje duży niedobór szkoleń, które mogłyby dać osobom z autyzmem umiejętności zawodowe, społeczne i komunikacyjne, które są wymagane do zatrudnienia. Osoby z autyzmem mają prawo do zatrudnienia w warunkach integracyjnych oraz prawo do rozsądnego dostosowania i wsparcia umożliwiającego im efektywną pracę.

Rezultaty

IO1: Program nauczania dla trenerów VET

IO1 to innowacyjny program nauczania stworzony przy udziale ekspertów w dziedzinie tworzenia programów szkoleniowych. Zawiera informacje potrzebne do zwiększenia umiejętności i kompetencji trenerów VET, tak aby efektywnie uczyli oni pracodawców i menedżerów, jak rozpoznawać i wspierać osoby z ASD w miejscu pracy. Analizy potrzeb w zakresie treści programu nauczania zostały przeprowadzone przez wszystkich partnerów. Dokonano tego poprzez przeprowadzenie wywiadów z grupami fokusowymi (tj. 5 osób na partnera – w szczególności 2 trenerów VET i 3 pracodawców/menedżerów). Na podstawie wyników grup fokusowych, zawartość programu nauczania została podzielona na 6 głównych modułów.

IO2: Podręcznik dla trenerów VET

Celem podręcznika dla trenerów VET jest pomoc w praktycznym wykorzystaniu programu nauczania przez trenerów VET. Pomaga on trenerom VET wykorzystać teorię w praktyce. Zawiera wskazówki krok po kroku umożliwiające proces planowania, organizowania i prowadzenia efektywnego szkolenia. W szczególności, podręcznik składa się z następujących części: teoretyczne wprowadzenie do spektrum zaburzeń autystycznych (ASD), podejścia do uczenia się dorosłych (np. model 5E) w celu promowania prowadzenia skutecznych szkoleń przez trenerów VET, metodologię szkolenia, planowane działania dla każdego modułu, ocena kompetencji i zalecaną literaturę dla trenerów.

IO3: Przewodnik praktyczny

Celem tego przewodnika jest dostarczenie wskazówek i strategii dla pracodawców i menedżerów, aby mogli oni wspierać osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) podczas procesu rekrutacji i przez cały okres zatrudnienia. Jego treść opiera się na materiałach opracowanych w ramach programu nauczania dla trenerów VET (IO1) i podręcznika dla trenerów VET (IO2). Obejmuje on sekcję pytań i odpowiedzi dla każdego modułu. Pracodawcy/menedżerowie/kadry kierownicze mogą skorzystać z tego praktycznego przewodnika, aby zwiększyć umiejętności zatrudniania osób z autyzmem i odpowiednio dostosować stanowiska pracy.

Platforma e-learningowa zawiera podsumowanie stworzonych rezultatów, głównie opisy kursów, aktywności, quizy i często zadawane pytania. Platforma podsumowuje rezultaty projektu w sposób kompleksowy i ma na celu zapewnienie dostępności kursu osobom, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w tradycyjnych szkoleniach.

Platforma e-learningowa

Szkolenie międzynarodowe

C1: Międzynarodowe szkolenie dla trenerów

W ramach projektu Opportunities4Autism odbyło się międzynarodowe szkolenie trenerów VET w Palermo. Opracowanie rezultatów projektu umożliwiło przeszkolenie trenerów VET w celu rozwinięcia ich kluczowych kompetencji, umiejętności zawodowych i szkoleniowych oraz zdolności potrzebnych do wspierania możliwości zatrudnienia osób z autyzmem. Podczas 5-dniowych warsztatów szkoleniowych, wyniki badań i ich zastosowanie dla grup docelowych zostały przedstawione trenerom VET. Uczestnicy wzięli udział w szkolaniu, które pokazało im jak praktycznie wykorzystywać pakiet edukacyjny stworzony w projekcie.

Artykuły