Povezani projekti

Treneri za posao za osobe sa intelektualnim teškoćama i poremećajem autističnog spektra.

Glavni cilj projekta bio je da obezbedi obuku za nastavnike, edukatore i trenere kroz specifičan pedagoški program osmišljen da podrži uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama i poremećajem iz autističnog spektra na otvorenom tržištu rada u Evropi. Ovim je nastavljan program „Trener za posao“, koji je Centro Servizi PMI prethodno sprovodio u Italiji 2012. godine, na inicijativu AUT-a, lokalnog udruženja porodica osoba sa autizmom. Saznajte više ->

WORK4PSY: Inovativni model za usluge karijernog savetovanja za osobe sa problemima mentalnog zdravlja koje nisu u sistemu obrazovanja, ali nisu ni zaposlene.

WORK4PSY ima za glavni cilj da unapredi rad i obrazovnu integraciju osoba sa problemima mentalnog zdravlja koje nisu u sistemu obrazovanja, ali nisu ni zaposlene, kroz kreiranje specijalizovane metodologije karijernog savetovanja i edukaciju četiri glavne ciljne grupe uključene u ovu proceduru: (a) same osobe sa problemima mentalnog zdravlja , (b) stručnjaci za mentalno zdravlje, (c) savetnici za karijeru, (d) ​​neformalni negovatelji (kao što su članovi porodice). Saznajte više ->

Obuka univerzitetskih nastavnika za inkluziju osoba sa intelektualnim teškoćama.

Ovaj program je namenjen nastavnicima i profesorima na univerzitetskom nivou, kako bi unapredili njihovo znanje o intelektualnim teškoćama, specifičnim obrazovnim potrebama u vezi sa njima i različitim mogućnostima prilagođavanja svojih predmeta za inkluziju osoba sa intelektualnim teškoćama. Saznajte više ->

Inkluzija osoba sa autizmom u Evropi. Poboljšanje tranzicije učenika sa autizmom iz osnovne u srednju školu.

Ovaj projekat je fokusiran na smanjenje ranog napuštanja škole kod učenika sa autizmom, unapređenje odnosa u školi između učenika sa autizmom i njihovih vršnjaka i drugova iz razreda, obuku nastavnika iz osnovnih i srednjih škola za rad sa osobama sa autizmom kako bi im se pružile strategije za poboljšanje akademske performanse ljudi sa autizmom i smanjenje njihovih simptoma anksioznosti/stresa povezanih sa školom. Saznajte više ->

Podsticanje uključivanja roditelja u intervenciju u ranom detinjstvu.

Učenje porodica efikasnim metodama rane intervencije u detinjstvu kako bi im se pružile kompetencije da upravljaju programima rane intervencije, da uspostave programe u skladu sa potrebama svog deteta, usmeravajući ih i ohrabrujući ih kako bi došli do naučnih metoda i materijala i poboljšali ključne kompetencije. Saznajte više ->

ALERRT: Autizam na liniji! Obrazovanje hitnih službi o tome kako da prepoznaju i leče osobe sa autizmom.

Za osobe sa autizmom, učenje interakcije sa onima koji prvi reaguju je ključno. Takođe je od suštinske važnosti za pripadnike hitnih službi (policajce, vatrogasce i hitnu pomoć) da razumeju autizam i budu spremni da efikasno i bezbedno reaguju na situacije koje uključuju pojedince iz spektra. Saznajte više ->

NEurodiverzitet na poslu: Podrška mladim odraslim osobama sa autizmom da uđu na tržište rada i uspeju na radnom mestu.

Poremećaj autističnog spektra je poremećaj koji pogađa svakog pojedinca u različitom stepenu. To je doživotni složeni razvojni poremećaj, koji se karakteriše oštećenjima u socijalnoj komunikaciji, socijalnoj interakciji i socijalnoj imaginaciji (Ving & Gould, 1979). Predstavljajući oko 7 miliona ljudi, autizam je označen kao najbrže rastući poremećaj sa godišnjom stopom rasta od 10-17%, prema Društvu za autizam. Saznajte više ->

Pozitivno roditeljstvo (P+): obuka roditelja dece sa autizmom kako da se bave problematičnim ponašanjem dece i naučila ih društveno važnim veštinama.

Jedan od najvećih izazova sa kojima se roditelji često suočavaju je upravljanje ponašanjem svog deteta. Posebno za roditelje dece sa autizmom, izazovi u ponašanju mogu biti još veći zbog nedostatka veština deteta (tj. sposobnosti komunikacije). Za roditelje koji žele da budu u stanju da upravljaju ponašanjem svog deteta, pomognu im da steknu razvojne veštine koje su im potrebne da regulišu sopstveno ponašanje, kao i da ih nauče novim veštinama, tehnike bihejvioralne terapije mogu se pokazati veoma efikasnim. Saznajte višee ->

„A“ razred: integracija i podrška učenicima sa autizmom u redovnoj učionici.

Poremećaj autističnog spektra je poremećaj koji pogađa svakog pojedinca u različitom stepenu. Može se nazvati doživotnim složenim razvojnim poremećajem, koji karakteriše trijada kvalitativnih oštećenja u socijalnoj komunikaciji, socijalnoj interakciji i socijalnoj imaginaciji (Ving & Gould, 1979). Pored ovih oštećenja, osobe sa autizmom se često bore sa senzornom hiper ili hipo osetljivošću na vizuelne, slušne, taktilne, proprioceptivne, ukusne i olfaktorne stimuluse (Hinder 2004). Saznajte više ->

iDEAL: imerzivna VR kao alatka za pomoć osobama sa autizmom da se nose sa promenama.

Autizam je doživotna smetnja u razvoju. To je stanje spektra koje se takođe naziva poremećaj autističnog spektra. Reč „spektar“ se koristi jer iako svi ljudi sa autizmom dele tri glavne oblasti poteškoća (društvena komunikacija, društvena interakcija, fleksibilnost misli), stanje utiče na ljude na veoma različite načine (Bellani et al., 2011). Neki su u stanju da žive relativno nezavisnim životom, dok će drugima biti potrebna doživotna podrška stručnjaka. Saznajte više ->

ASDigital: Obuka za učenje na daljinu za nastavnike srednjeg obrazovanja: korišćenje vizuelnog razmišljanja kao metode za podučavanje digitalnih veština učenika sa autizmom.

Pandemija COVID-19 dovela je do zatvaranja škola širom sveta, ostavljajući više od 1,2 milijarde dece u 186 zemalja van učionice. Kao rezultat toga, obrazovanje je doživelo dramatičnu promenu, sa porastom e-učenja, a nastava se odvija na daljinu i na digitalnim platformama. To znači da su nastavnici dramatično promenili svoje materijale za učenje i rad u digitalizovane opcije. Mnogi nastavnici koji nikada ranije nisu imali takvo iskustvo i koji nisu prošli dovoljno obuka o tome kako da se nose sa takvom krizom u procesima inicijalnog i stručnog usavršavanja, uhvaćeni su nespremni za ovaj proces. Saznajte više ->

Novi horizonti za PLAVI svet

Danas se suočavamo sa profesionalnom i društvenom isključenošću odraslih osoba sa autizmom, zato smo u našem projektu razvili tim profesionalaca koji će doprineti stvaranju obrazovne alternative koja poštuje njihov tempo učenja i doprineće poboljšanju njihove šanse za zapošljivost. Dakle, oni će imati priliku ne samo da se integrišu u društveni život, već i da dobiju nove mogućnosti da razviju sopstvenu ličnu autonomiju, pa čak i da osnuju svoju porodicu. Uz pomoć stručnjaka, naša uloga u projektu je da kapitalizujemo potencijal i kvalitete odraslih osoba sa autizmom tako što ćemo ih specijalizovati u profesionalnim oblastima koje odgovaraju profilu posla. Saznajte više ->

Budi mi prijatelj, ja sam kao ti

Poremećaj autističnog spektra se odnosi na niz stanja koje karakteriše određeni stepen narušenog društvenog ponašanja, komunikacije i jezika i uskog spektra interesovanja i aktivnosti koje su jedinstvene za pojedinca i koje se ponavljaju. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, procenjuje se da jedno od 160 dece širom sveta ima autizam. Ova procena predstavlja prosečnu cifru, a prijavljena prevalencija značajno varira u različitim studijama. Saznajte više ->