Opportunities4Autism

Spektar mogućnosti: obuka stručnjaka iz prakse o načinima uključivanja i pružanja podrške osobama sa autizmom na radnom mestu

Broj projekta: 2020-1-PL01-KA202-081445

Pregled projekta

Širom Evrope postoji ozbiljan nedostatak obrazovanja i obuke koji bi osobama sa autizmom mogla pružiti stručne, društvene i komunikacijske veštine koje su potrebne za zapošljavanje. Osobe sa autizmom imaju pravo na zapošljavanje u inkluzivnom okruženju i pravo na razumno prilagođavanje ž i podršku kako bi im se omogućilo da efikasno rade.

Rezultati

IO1: Kurikulum za obuku radnih instruktora

IO1 je inovativni nastavni plan kreiran uz od strane stručnjaka za dizajn kurikuluma. Uključuje informacije potrebne za povećanje veština i kompetencija radnih instruktora tako da oni edukuju poslodavce i menadžere o tome kako da prepoznaju i podrže pojedince sa PSA na radnom mestu. Svi projektni partneri su sproveli analizu potreba sadržaja kurikuluma. Ovo je urađeno sprovođenjem intervjua sa fokus grupama (tj. 5 pojedinaca po partneru – 2 radna instruktora i 3 poslodavca/menadžera). Na osnovu rezultata ovih fokus grupa, sadržaj kurikuluma podeljen je u 6 glavnih modula.

IO2: Priručnik za radne instruktore

Svrha priručnika za radne instruktore je da im pomogne u praktičnoj primeni kurikuluma. Pomaže radnim instruktorima da teoriju primene u praksi. Pruža uputstva korak po korak koja omogućavaju proces planiranja, organizovanja i sprovođenja efektivnog kursa obuke.

Konkretno, priručnik uključuje sledeće delove: teorijski uvod za poremećaj iz spectra autizma (PSA), pristupe učenju odraslih (npr. 5E model) za promovisanje efikasne obuke od strane radnih instruktora, metodologije obuke, planirane aktivnosti za svaki modul, procenu kompetencija i preporučenu literaturu za instruktore.

IO3: Praktični vodič

Cilj ovog vodiča je da pruži savete i strategije za poslodavce i menadžere kako bi mogli da podrže pojedince sa poremećajem iz spectra autizma (PSA) tokom procesa zapošljavanja i tokom perioda njihovog zaposlenja. Njegov sadržaj je zasnovan na materijalima pripremljenim u okviru kurikuluma za radne instruktore (IO1) i Priručnika za radne instruktore (IO2). Uključuje odeljak za pitanja i odgovore za svaki modul. Poslodavci/menadžeri/službenici odeljenja ljudskih resursa mogu koristiti ovaj praktični vodič za obuku i opremanje za zapošljavanje osoba sa autizmom i prilagođavanje njihovog posla u skladu sa tim.

Platforma za e-učenje uključuje rezime kreiranih rezultata, uglavnom opise kurseva, kurikulume modula, aktivnosti, kvizove i često postavljana pitanja. On sumira rezultate sa sveobuhvatnim pristupom i ima za cilj da obezbedi učenje na daljinu (npr. poslodavcima/menadžerima/službenicima odeljenja ljudskih resursa), tj. onlajn pristup rezultatima projekta.

Platforma za e-učenje

Obuka

C1: Radionica za obuku radnih instruktora

U okviru projekta Opportunities4Autism, biće planirana obuka za radne instruktore ciljnih zemalja nakon razvoja 3 rezultata (tj. kurikuluma za radne instruktore, priručnika za radne instruktore i praktični vodič za poslodavce i menadžere). Stvaranje rezultata će pomoći da se uspostavi paket obuke koji će omogućiti obučavanje radnih instruktora da razviju svoje ključne kompetencije, profesionalne veštine i veštine obuke i sposobnosti potrebne za podsticanje zapošljavanja osoba sa autizmom. Tokom petodnevne radionice za obuku, rezultati i njihova primenjivost za ciljne grupe biće predstavljeni radnim instruktorima. Oni će biti obučeni kako da te intelektualne rezultate koriste na praktičan način. Važno je da će radni instruktori takođe pružiti povratne informacije o kvalitetu sadržaja kako bi projektni partneri mogli da izvrše neophodne modifikacije i poboljšanja. Na kraju ove obuke, od radnih instruktora se očekuje da budu spremni da obuče HR stručnjake, poslodavce i menadžere.

Vesti/Članci