Sastanak na Kanarskim ostrvima, Španija

STANDO je prisustvovao sastanku na Kanarskim ostrvima u Španiji, gde su se partneri projekta Opportunities4autism prvi put lično sreli! Nažalost, naši italijanski i srpski partneri su mogli da prisustvuju samo onlajn. Međutim, tokom 2 dana sastanka (26-27. septembra 2021.) imali smo priliku da bolje organizujemo naš tim i sada smo više nego spremni da nastavimo sa projektnim aktivnostima!