Uncategorized

Sastanak na Kanarskim ostrvima, Španija

Sastanak na Kanarskim ostrvima, Španija STANDO je prisustvovao sastanku na Kanarskim ostrvima u Španiji, gde su se partneri projekta Opportunities4autism prvi put lično sreli! Nažalost, naši italijanski i srpski partneri su mogli da prisustvuju samo onlajn. Međutim, tokom 2 dana sastanka (26-27. septembra 2021.) imali smo priliku da bolje organizujemo naš tim i sada smo

Sastanak na Kanarskim ostrvima, Španija Read More »

Obuka u Palermu/Italiji

Obuka u Palermu/Italiji Kratka obuka za radne instruktore održana je u Palermu (Italija) od 2. do 6. maja 2022. godine, čiji je domaćin bio naš partner CESIE, i bavila se temama koje se tiču regrutovanja i podrške osobama sa autizmom u potrazi za poslom. Cilj je bio da se učesnici upoznaju sa sadržajem obuke, aktivnostima

Obuka u Palermu/Italiji Read More »